Мој Доктор

Често Постављана Питања (ЧПП)

Пацијенти, Здравствене установе

Како да креирам упут ако нема термина за одређену специјалност?

Уколико за одређену специјалност нема термина, лекар који креира упут има могућност да упути пацијeнта Упутом без термина. Пацијент који је добио ову врсту упута, обавезан је да се након издавања истог јави у установу за коју је добио упут у року од 3 радна дана. Установа у коју је упућен пацијент Упутом без термина, може извршити специјалистичко/консултативни преглед уколико постоје расположиви термини у року од 30 дана од издавања упута.

Који пацијент сме да се упути са опцијом Упут без термина?

Упут без термина се креира у посебним случајевима, када услови не дозвољавају заказивање прегледа у тачно одређеном термину или уколико стање пацијента није хитно али не може чекати на први слободни термин. При креирању упута без термина пацијент се упућује само према здравственој установи и специјалности, а доктор који је слободан у том тренутку може примити пацијента на преглед.

Како се креирају слободни термини за пријем пацијената?

Креирање термина за пријем пацијената ради сваки лекар за себе. Лекари могу креирати распоред рада за амбуланте или апарате над којима су оператери. Распоред рада за амбуланте и апарате може креирати и оператер - медицинска сестра или техничар. Време за пријем се креира до 5-ог у месецу, за идући месец (како би имали довољно слободних термина за заказивање у систему). Избором менија Календар – Календар активности у Мој доктор се креира распоред рада за лекаре/ амбуланте/ апарате.

Да ли се пацијент враћа по упуте код изабраног лекара или даље упућивање и заказивање треба да уради специјалиста који врши преглед?

Упуте за пацијенте креира лекар који је утврдио потребу за даље испитивање. Лекари специјалисти током прегледа креирају упуте за пацијенте, којима их упућују на специјалистички или дијагностички преглед.

Како се заказује контролни преглед за пацијента?

Лекар током прегледа за пацијента може заказати контролни преглед у свом распореду у будућности. Током уноса податка о медицинском извештају за пацијента, доктор има опцију Резервиши контролу, затим уноси период за који пацијент треба да дође на контролни преглед и приказује се календар за избор тачног термина.

Шта ако пацијент не дође на заказани преглед ?

Пацијент који не дође на заказани преглед је у обавези да закаже нови преглед са термином. Уколико установа има могућности може пацијента примити са истим упутом у року од 7 дана након заказаног термина. Уколико пацијент унапред зна да није у могућности да дође на преглед исти има обавезу да путем Call centra откаже преглед.

Здравствене установе

Шта да радим са лекарима који су на специјализацији?

Лекари који су на специјализацији нису обавезни да се унесу у систем, јер свакако не раде са пацијентима док су на специјализацији. Уколико установа одлучи да лекари кои су на специјализацији буду унети у ИЗИС, уносе се са специјалношћу коју тренутно имају, са тим што док су на специјализацији не креира им се време за пријем и не раде са пацијентима у систему. Уколико су специјализанти унети у систем, а не желите да имају приступ у систем из безбедносних разлога њихови кориснички налози могу се закључати док не заврше специјализацију. Када заврше специјализацију најпре администратор мора променити специјализацију у систему, избором менија:Референтне стране – Лекари.

Шта да радим са лекарима који више не раде у институцији?

Лекари који више не раде у институцији, из било ког разлога, не бришу се, будући да у систему постоје подаци везани за њихов кориснички налог (рад у систему). Обавеза администратора клинике је да исте означи као избрисани у систему, како се не би појављивали на јавном порталу, и додатно њихов кориснички налог се закључава. Као Избрисани могу се означити у менију: Референтне стране – Лекари, на Уреди податке за лекара означава се поље Избрисани. На истој страни може се закључати и њихов кориснички налог за рад у систему .

Шта да радим ако погрешно унесем податак за корисника или треба да се уради корекција података о кориснику?

Администратор клинике има приступ опцији за промену података. Како би променио податке о кориснику, администратор приступа путем менија: Референтне стране – Корисници, избором Уреди отвара се форма за промену података о кориснику.

Како да обришeм погрешaн податак за амбуланту у оквиру клинике?

Уколико је унета амбуланта у клиници погрешно дефинисана, Администратор клинике може преко: Референтне стране – Амбуланте да промени податке за креирану амбуланту. Брисaње амбуланте није дозвољено ако су већ извшрени прегледи у истој. Уколико нису везани прегледи за амбуланту брисање је једино могуће путем маила на mojdoktor@mojdoktor.gov.rs.

Шта да радим ако је погрешно унет податак за пацијента у току прегледа?

Уколико се у току прегледа унесе погрешан податак исти се може променити све док се преглед не затвори. Након затварања прегледа није могућа промена унетих података. Уколико је ипак неопходно и након затварања прегледа да се уради промена која се односи на пацијента и преглед потребно је да се пошаље захтев на маил mojdoktor@mojdoktor.gov.rs са детаљима за пацијента и преглед на који се односе промене, која промена треба бити урађена, како је настала грешка и разлог зашто је потребно да се уради промена.

Како се одобрава распоред рада за све ресурсе у здравственој установи ?

Одобравање термина за пријем врши директор установе или корисник коме је додељена улога директор. Постоји могућност давања ове улоге и другим лицима (на пример началнику одељења), у циљу бржег и ефикаснијег одобравања календара активности. Администратор клинике, по добијеној сагласности од директора установе, додељује ову улогу одобреном кориснику. Да би се одобрио календар активности приступа се менију Календар – Преглед календар активности. Одобравање се врши по специјализацији у установи.

Како и ко може да промени одобрено време за пријем?

Уколико је календар активности већ одобрен, али из неког разлога мора да се изврши промена истог, директор установе мора да врати на одобрење временски период у ком се врши корекција. Лекар онда има могућност да направи промене у свом Календару активности. Директор установе након тога поново одобрава кориговани календар активности.

Како може да се обрише додељена улога кориснику?

Уколико је потребна промена улоге код одређеног корисника, администратор клинике преко менија: Референтне стране – Кориснци може да закључа одређену улогу кориснику. Улога се не може обрисати, иста након закључавања није доступна кориснику након пријаве у систем.

Колико слободних термина за пријем пацијента треба да креира сваки доктор?

Обавеза сваког лекара је да креира термине за преглед , који ће бити јавно доступни за заказивање пацијената, у сагласности са прописаним нормативима на националном нивоу према специјализацији лекара и здравственој установи у којој ради.

Колико траје једaн преглед код лекара у мој доктор?

Временски интервал за време трајења прегледа код лекара треба да буде у сагласности са нормативима на националном нивоу према специјализацији лекара.

Шта радити ако лекар ненајављено изостане са посла?

Уколико лекар, из неког разлога, изостане са посла, потребно је пријавити његово одсуство за тај дан. Одсуство може да се најави од стране сваког корисника који ради у тиму са лекаром. Најавом одсуства лекара, пацијенти који су заказани код њега, постају видљиви и доступни за преглед свим лекарима исте специјалности у установи. Сви слободни термини за тај дан постају недоступни за даља заказивања.

Шта радити уколико се апарат поквари?

У случају квара апарата администратор установе је у обавези да апарат постави као неактиван, самим тим сви креирани термини од тога тренутка у будућности постају недоступни за даља заказивања. Установа је дужна да обавести пацијенте да је дошло до квара на апарату и да ће бити позвани за преглед кад апарат буде у поново функцији. Национални Call Centar је такође у обавези да обавести све заказане пацијенте о насталој ситуацији, а на захтев здравствене установе.

Шта претставља време за интерну употребу и како се користи исто ?

Време за интерну употребу је намењено за заказивање унутар установе. Свака установа може креирати време за интерну употербу за сваки ресурс (лекар, апарат или амбуланта) и исто је доступно за заказивање само са стране лекара који раде у установи. На овакав начин установа обезбеђује да лекари унутар установе у свако време могу упутити своје пацијенте са термином на преглед или дијагностичку процедуру.

Како се повезују лекар и апарат на коме лекар ради?

Сваки лекар који ради на одређеном дијагностичком апарату у систему мора бити додељен као оператер над апаратом. Да би администратор здравствене установе поставио корисника као оператера над апаратом мора приступити до референтне стране у делу за опрему, кликом на Број оператера, додељују се оператери над изабраним апаратом.

За шта служи амбуланта?

Када заказивање у установи не иде по лекару или због одређеног разлога не може се тачно одредити који доктор када ради, постоји могућност да заказивање буде по амбуланти. Сви лекари који раде у тој амбуланти се додељују као оператери над амбулантом. Распоред рада се креира по амбуланти и пацијенти се заказују на амбуланту. Прегладе у амбуланти на одређени датум ради доктор који је у том моменту распређен да ради у амбуланти.

Зашто су мобилни телефон и e-mail адреса обавезна поља када се креира корисник?

У систему постоји модул за масовна обавештења. Обавештавање путем СМС порука и e-mail адресе се користи за информисање здравствених радника и сарадника за увођење новина у систему, за обавештавање о одређеним догађајима, или подсетник за предузимање одређених активности. СМС и e-mail поруке могу се слати одређеном кориснику или групи корисника у систему.

Да ли лекар може мењати специјалност?

Доктор не може променити специјализацију у систему. Администратор здравствене установе је једини који може мењати специјалност лекара у сопственој установи и при томе може да обрише креирани распоред рада или да ажурира креиране термине (да остану доступни у систему али се појављују за нову специјалност).

Шта ако нема интернета, струје и сл.?

Уколико дође до већег техничког проблема због чега се не може успоставити конекција са ИЗИС-ом и исти траје дуже од 15 минута, доктори крећу са радом на папиру или локално у свом софтверском решењу. Издаје се извештај из локалног софтвера без електронског броја или написан читљивим рукописом од стране лекара. Извештај са прегледа одложено се уноси у систем, када се превазиђе проблем. Уколико пацијент мора хитно да се упути на додатна испитивања лекар издаје упут без електронског "Мој Доктор" броја (из локалног софтвера или ручно попуњен) и на задњој страни упута уписује разлог за спреченост креирање упута. Од стране лекара се издаје рецепт, на обрасцу, који се попуњава ручно или електронски са свим предвиђеним подацима, али без броја рецепта. На задњој страни рецепта се наводи разлог за спреченост креирања рецепта. Рецепт, издат на овај начин потом се уноси у "Мој Доктор", од стране апотеке, где ће бити реализован. Приликом уноса, број рецепта, који се генерише се записује и на донешени образац. Апотека, издаје лек и обавезно чува образац рецепта, издатог од стране матичног лекара.

Уколико има промена у календару активности, ко треба да направи промену?

Промену у календару активности може направити доктор сам за себе или оператер над лекаром, али пре тога директор мора дати одобрење. За сваку промену у календару активности директор мора дати дозволу и да врати календар на одобравање. Након урађене промене директор мора поновно да одобри календар, за исти чиме је јавно доступан за заказивање.

Да ли је могућа промена и брисање е-рецепта?

Промена и брисање рецепта од стране лекара је омогућена само уколико рецепт још увек није реализован од стране фармацеута у апотеци. Једино доктор који је креирао рецепт за пацијента, исти може обрисати или кориговати.

Специјалисти
Установе
      x