Мој Доктор
Пронађи слободни термин
x
  Погледај све слободне термине

  КЦ Србије - Клиника за грудну хирургију

  5 Јан 2017

  КЦ Србије - Клиника за грудну хирургију

  Обавештавамо Вас да је у Клиници за грудну хирургију КЦС могуће заказивати прегледе пацијената преко Пројекта ИЗИС.

  У нашу Клинику пацијенти ће се од фебруара месеца текуће године искључиво упућивати у специјалистичку амбуланту грудне хирургије, а не на име специјалисте грудне хирургије.

  Молимо вас да упуте без термина у специјалистичку амбуланту дајете само у изузетним случајевима (уколико сте претходно проверили да у наредних 15 дана нема расположивих термина) и уколико пацијент већ има претходно заказан контролни или специјалистички преглед или дијагностичку процедуру у Клиници за грудну хирургију КЦС.

  Специјалистичка амбуланта Клинике за грудну хирургију Поликлинике КЦС се може пронаћи у оквиру специјалности „Грудна хирургија“ под називом „Грудна хирургија амбуланта поликлинике“.

   

  Са поштовањем,

  Стручни колегијум Клинике за грудну хирургију Клиничког центра Србије

  КЦ Србије - Кабинет за терапију бола

  4 Јан 2017

  Кабинет за терапију бола третира хронични малигни и немалигни бол. У Кабинету раде специјалисти анестезиологије и реаниматологије. Након детаљно извршеног прегледа и спроведених дијагностичких процедура, на поједина болна стања поред медикаментозног третмана, могу бити примењене и интервентне процедуре. На преглед је потребно доћи лично и донети упут за специјалистички преглед. Понети сву ранију документацију у вези са третманом бола, последње радиографске снимке и списак свих медикамента које пацијент тренутно користи.

  Кабинет се налази у згради Поликлинике КЦС, на минус 1 спрату, у амбуланти број 7. 
  Упућивање пацијената Кабинету могу вршити сви лекари опште праксе, специјалисти и субспецијалисти свих грана медицине. 
  У Кабинету се не третира акутно настали бол, главобоље, нити пацијенти млађи од 18 година.

  С поштовањем,
  проф.др Небојша Лађевић,
  директор Центра за анестезиологију и реаниматологију КЦС

  КЦ Србије - Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију

  26 Дек 2016

  Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију Клиничког центра Србије у Београду је високоспецијализована здравствена институција, посвећена квалитетном пружању услуга из области физикалне медицине и рехабилитације у складу са захтевима савременог друштва и позитивним цивилизацијским достигнућима.

  Клиника пружа услуге како елективним, тако и ургентним болесницима. Као таква Клиника представља врхунску установу терцијaрне здравствене заштите у Републици Србији.

   

  ПРИ ДОЛАСКУ НА ПРВИ ПРЕГЛЕД КОД ЛЕКАРА СПЕЦИЈАЛИСТЕ ФИЗИКЛАНЕ МЕДИЦИНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ У АМБУЛАНТНО – ПОЛИКЛИНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ, НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПАЦИЈЕНТ СА СОБОМ ПОНЕСЕ СЛЕДЕЋУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  • РТГ- стандардни рендгенски снимак циљане регије у смислу ортопедске патологије или трауме
  • Релевантне лабораторијске анализе са истакнутим запаљенским факторима
  • Извештај лекара који упућује пацијента са налазом и мишљењем
  • Под ознаком ХИТНО неопходно је на извештају лекара који упућује пацијента образложити хитност пријема.

  У амбулантно поликлиничком одељењу Клинике за физиклану медицину и рехабилитацију КЦС се не обављају прегледи особа млађих од 16 година.

  Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

  19 Дек 2016

  Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

  Обавештавамо наше осигуранике и колеге из осталих здравствених установа да Специјална болница за реуматске болести Нови Сад, апарат за остеодензитометрију трунтно користи искључиво за интерну употребу због попуњености капацитета и да, сходно томе, није у могућности да издаје термине за наведени апарат другим здравственим установама.

  Тренутно, термини за апарат за остеодензитометрију су преко шаблона једино доступни пацијентима (деци) из Института за здравствену заштиту деце и омладине Нови Сад. Остали пацијенти термине за остеодензитометрију могу да добију једино путем интерног упута издатог од стране нашег лекара специјалисте (реуматолог или физијатар).

  Хвала на разумевању. 

  С поштовањем, 

  Специјална болница за реуматске болести Нови Сад

  Директор

  Прим. др Милијанка Лазаревић

  Институт за лечење и рехабилитацију - Нишка Бања

  19 Дек 2016

  ОБАВЕШТЕЊЕ 

  Обавештавамо Вас да за специјалности (Реуматологија, Кардиологија и
  Физикална медицина и рехабилитација), прве прегледе можете заказивати сваке
  суботе у месецу. Крајем месеца након дефинисања распореда дежуртава лекара,
  постављају се термини за наредни месец.

  Молимо Вас да у ове термине не заказујете контролне прегледе.

  У случају хитности дати упут са приоритетом (зелени упут) - Напомена:
  уколико се пацијенти упућују из других филијала РФЗО, приоритетни упут дати
  након одлуке лекарске комисије, како не би истекао период од 24х.

  Такође обавештавамо изабране лекаре да приликом упућивања у расположиве
  термине или слање са упутом без термина, обавезно назначе да ли се ради о
  првом прегледу или контролном прегледу.

  У последња два месеца у свим ЗУ установама приметан је значајан проценат
  недоласка пацијената у заказане термине. Зато молимо изабране лекаре да
  приликом упућивања пацијената инсистирају на јављању пацијената у случају
  недоласка у заказани термин.

  Приликом упућивања на дијадностичку методу - Дензитометрија, неопходно је
  упућивање вршити у термине дефинисане за овај апарат, а не за прегледе код
  лекара који раде ову методу. Термини за Дензитометрију су дефинисани за
  сваки радни дан осим суботе и недеље.

  Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања"

  Градски завод за хитну медицинску помоћ

  13 Дек 2016

  У Градском заводу за хитну медицинску помоћ на адреси Франше д'Епереа 5, врше се ултразвучни прегледи абдомена, за све потребне информације позвати на тел. 011/3622203.

  У амбуланти за неинвазивну дијагностику ул. Краља Петра 10а се врше ултразвучни прегледи срца као и 24-часовни холтер ЕКГ-а и крвног притиска, за све потребне информације јавити се на тел.  011/3282351.

  Молимо вас да на сваком електронском упуту буде уписан контакт телефон пацијента.

  С поштовањем,

  Др Мирјана Даниловић, помоћник директора

  Градског завода за хитну медицинску помоћ


   

  КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО, КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

  8 Дек 2016

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКАЗИВЊУ И ПРИЈЕМУ ПАЦИЈЕНТКИЊА У СЛУЖБИ ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ 

  На Поликлиници за гинекологију Клинике за гинекологију и акушерство, лекари специјалисти гинекологије и акушерства баве се дијагностиком гинеколошких поремећаја и стања код одраслих жена.

  Имајући у виду да је добробит пацијената наш приоритет, у прилогу овог обавештења налази се списак лекара и амбуланти у којима раде на високо специјализованом научно-стручном нивоу.

  Детаљно упутство о начину рада и заказивању прегледа налази се у приложеном документу.

  Апотекарске установе које реализују рецепте

  19 Ное 2016

  Апотекарске установе које су интегрисане и реализују рецепте кроз ИЗИС

  • Апотека Ниш
  • Апотекарска установа - Београд
  • Апотека Чачак
  • Апотекарска установа - Крушевац
  • Апотека Јагодина
  • Апотекарска установа - Крагујевац
  • Дом здравља - Ириг
  • Дом здравља Нови Кнежевац
  • Апотека Зајечар
  • Апотека Вршац

  Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд

  16 Ное 2016

  Саопштење Градског завода за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд домовима здравља

  Поштовани,

  С обзиром на то, да се делатност Завода не обавља на секундарном нивоу здравствене заштите, нисмо у могућности да адекватно збрињавамо животно угрожене пацијенте, па вас молимо да се из тог разлога, не шаљу приоритетни упути за нашу установу.

  Срдачан поздрав,

  Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање, Београд

  Институт за онкологију Војводине

  15 Ное 2016

  Институт за онкологију Војводине је здравствена установа терцијарног нивоа здравствене заштите која пружа онколошке здравствене услуге како на секундарном, тако и на терцијарном нивоу у складу са важећим прописима Републике Србије.


  Слободни термини Института за заказивање за специјалистичко-консултативне прегледе се налазе у ИЗИС-у.


  Институт има своје интерне термине за заказивање (термини који нису на располагању и нису видљиви у Изис-у) за специјалистичко-консултативне и конзилијарне прегледе и за дијагностичке процедуре. Уколико пацијент има заказан специјалистички преглед или дијагностичку процедуру на Институту (у болничком информационом систему Института) изабрани лекар или лекар специјалиста је дужан да пацијенту изда упут без термина за заказани специјалистички преглед односно дијагностичку процедуру за чије време важења ће се пацијенту пружити заказана здравствена услуга на Институту за онкологију Војводине.

  Молимо све изабране лекаре и лекаре специјалисте који упућују пацијенте у нашу здравствену установу да издају упут без термина преко ИЗИС-а у случају да пацијент има заказан специјалистички преглед или дијагностичку процедуру у интерним терминима Института за онкологију Војводине.

  Универзитетска дечја клинка - Београд

  10 Ное 2016
  Поштоване колеге,
  Обавештавамо Вас да је у Универзитетску дечју клинку у Тиршовој 10 можете упућивати пацијенте преко Пројекта ИЗИС.
  На нашу клинику пацијенти се упућују искључиво у специјалистичке амбуланте а не на име конкретног доктора. Обавезно Вас молимо да упуте без термина дајете само у изнимним случајевима и то искључиво ако сте претходно проверили да у следећих 30 дана у тој амбуланти не постоји слободан термин! 
   
  Тренутно функционишу следеће специјалности/амбуланте:
   
  Специјалност Назив амбуланте
  Дечија гастроентерохепатологија Амбуланта дечје гастроентерологије
  Дечја абдоминална хирургија Амбуланта дечје абдоминалне хирургије
  Дечја ортопедија и трауматологија Амбуланта дечје ортопедије
  Дечја физијатрија Амбуланта дечје физијатрије
  Неонатологија Амбуланта неонаталне хирургије
  Дечја неурохирургија Амбуланта дечје неурохирургије
  Дечија ендокринологија Амбуланта дечје ендокринологије
  Неонатологија Амбуланта неонаталне педијатрије
  Дечја урологија Амбуланта дечје урологије
  Дечија хематоонкологија Амбуланта дечје хематологије
  Дечја пластична и реконструктивна хирургија Амбуланта дечје пластичне хирургије

   

  Ускоро очекујемо да профункционише упућивање и за преостале специјалности:

  Специјалност Назив амбуланте
  Дечија пулмологија Амбуланта дечје пулмологије и алергологије
  Дечија гастроентерохепатологија Амбуланта дечје хепатологије
  Дечија кардиологија Амбуланта за поремећаје ритма и функционалну дијагностику
  Дечија кардиологија Амбуланта дечје кардиологије
  Дипл. Психолог Амбуланта дечје психологије
  Дечја неурологија Амбуланта дечје неурологије
  Дечија нефрологија Амбуланта дечје нефрологије
   
  Напомена: ако пацијент већ одраније има заказан термин код нас, а код Вас је дошао само по формални упут, може се десити да ИЗИС пријави проблем - у тим ретким ситуацијама довољноје да напишете руком упут, без евидентирања у ИЗИС-у.
   
  Надамо се успешној сарадњи,
  Универзитетска дечја клиника

  Центар за нуклеарну медицину КЦ Србије

  7 Ное 2016

  Домовима здравља и КБЦ-има

  Поштоване колеге,

  У одговарајућим тријажним амбулантама Центра за нуклеарну медицину Клиничког центра Србије можете заказати преглед пацијента у зависности од индикација за испитивање. Није могуће заказати преглед на име лекара специјалисте као ни директно снимање пацијената на апарату.

  Упућени пацијенти пролазе одговарајућу тријажну амбуланту у којој лекари специјалисти нуклеарне медицине одређују датум и заказују снимање.

  Услед квара апарата, заказивање снимања која се обављају у тријажним амбулантама за остеологију и пулмологију Центра за нуклеарну медицину Клиничког центра Србије није тренутно могуће. Молимо вас да прегледе за сцинтиграфију скелета и перфузиону сцинтиграфију плућа не заказујете у другим тријажним амбулантама Центра, јер то доводи до пометње и непотребног деранжирања пацијената. Када се квар на апарату отклони, одговарајуће тријажне амбуланте ће бити видљиве у систему са могућношћу заказивања прегледа.


   

  С поштовањем,

  Стручни колегијум Центра за нуклеарну медицину

  Клничког центра Србије

  У Београду, 4.11.2016.

  КЦ Србије Клиника за физикалну медицину и рехабилитацију - Заказивање електоромионеурографије (ЕМНГ)

  4 Ное 2016

  Електромионеурографски (ЕМНГ) преглед на Клиници за физикалну медицину и рехабилитацију КЦС заказује лекар - специјалиста физикалне медицине и рехабилитације избором термина, лично.

   

  Приликом заказивања обавезно обавестити пацијента да:

  1. На преглед треба да понесе упут и извештај лекара који га шаље ( односно који је заказао преглед ), као и снимке, описе снимака, извештаје других специјалиста који се односе на тегобе/дијагнозу због које долази на ЕМНГ преглед.

  2. На ЕМНГ треба да дође чисте коже, без икакве креме на екстремитетима на којима се тражи преглед.

  3. Пре прегледа обавезно доручкује и узме редовну терапију - лекове које уобичајно пије.

  4. На преглед дође 10 - 15 минута пре термина и пријави се на шалтер у ходнику ( објаснити пацијенту где се налази Кабинет за ЕМНГ  преглед Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију како би краће тражио и стигао на време на преглед - у згради пријема УЦ, бочни улаз, наспрам клинике за ОРЛ и МФХ ) .

  5. Обуче блузу / кошуљу са широким рукавима, односно панталоне / тренерку са широким ногавицама или сукњу зависно од екстремитета за који се тржи преглед. 

  6. Преглед траје 30 - 90 минута, ради се перкутаним електродама ( стимулација нерава прекидном струјом ниског интезитета) и танким игленим електродама за једнократну примену.

  7. У колико буде спречен да дође у заказаном термину да се јави у Кабинет  за ЕМНГ ( телефон 011 366 23 47 ) .

   

  Клиничко болинички центар Звездара

  1 Ное 2016

  Клиничко одељење неурологије Клиничко болничког центра Звездара нема дежурну службу. Сви неуролошки пацијенти који су хитни, ван радног времена амбуланте (7:00-19:00) упућују се у дежурне здравствене установе.

   

  Начелник Клиничког одељења за неурологију,

  Прим др сц мед Вера Цвијановић

  Kлиника за ортопедску хирургију и трауматологију у београду - Kлинички центар Cрбије

  5 Окт 2016

  На Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију лекари специјалисти ортопедске хирургије и трауматологије баве се хируршким-оперативним и не оперативним лечењем свих ортопедских- патолошких  и трауматских стања локомоторног система код одраслих особа.

  Имајући у виду да је добробит пацијената наш приоритет, у прилогу овог обавештења налази се списак лекара и њихових ужих области ортопедије и трауматологије којима се баве на високо специјализованом научно- стручном нивоу.

  ПРИ ДОЛАСКУ НА ПРЕГЛЕД КОД ЛЕКАРА ОРТОПЕДСКЕ ХИРУРГИЈЕ И ТРАУМАТОЛОГИЈЕ У ПОЛИКЛИНИЧКО ОДЕЉЕЊЕ КЛИНИКЕ ЗА ОРТОПЕДСКУ ХИРУРГИЈУ И ТРАУМАТОЛОГИЈУ КЦС БЕОГРАД НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ПАЦИЈЕНТ СА СОБОМ ПОНЕСЕ СЛЕДЕЋУ МЕДИЦИНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

  • РТГ- стандардни рендгенски снимак циљне регије у смислу ортопедске патологије или трауме
  • ЦТ снимак циљне регије у смислу ортопедске патологије или трауме, према потреби у зависности од обољења
  • МР снимак циљне регије у смислу ортопедске патологије или трауме, према потреби у зависности од обољења
  • Релевантне лабораторијске анализе које се користе у испитивању локомоторног система код различитих обољења
  • Туморски маркери према потреби, а зависно од обољења
  • Извештај лекара који упућује пацијента са налазом и мишљењем
  1. Заказивање прегледа вршиће се само од стране изабраног лекара на примарном нивоу здравствене заштите у складу са одлуком Министарства здравља
  2. Приликом давања упута без термина, треба водити рачуна да ли постоје отворени термини за заказивање како  на Клиници за Ортопедску Хирургију и Трауматологију КЦС-а, тако и у другим здравственим установама и њих користити за издавање регуларних упута.
  3. Заказивање не важи за пацијенте који нису осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање и странце, односно за пацијенте који плаћају здравствене прегледе.

        Молимо Вас погледајте списак лекара.

  Клиника за кардиологију - Клинички центар Србије

  5 Окт 2016

  Клиника за кардиологију обавља високо специјализовану, специјалистичко-дијагностичку и стационарну здравствену делатност из области кардиологије и кардиоваскуларне патологије. Овим су обухваћени како елективни, тако и ургентни болесници. Као таква Клиника представља врхунску установу терцијерне здравствене заштите у Републици Србији. Клиника има статус стално дежурне установе у којој се збрињавају ургентни кардиолошки болесници. Клиника обавља и образовно – наставну и научноистаживачку делатност у складу са Законом.

  Заказивање прегледа вршиће се само од стране специјалисте интерне медицине и субспецијалисте-кардиолога .

  Клиника за очне болести - Клинички центар Србије

  5 Окт 2016

  - На преглед упућује офталмолог дајући термин лично

  - ХИТНА АМБУЛАНТА заказује офталмолог од 7 до 20 радним данима. Дијагнозе за хитне случајеве дате у прилогу. Ван наведених термина сва хитна стања ће бити примљена и прегледана.

  - Лекари су подељени по субспецијалностима па је потребно уклопити се у исте да би се заказао термин. Листа лекара и субспецијалности дата у прилогу

  - ЦВП, ХРТ су дати на слободно заказивање свим лекарима

  Институт за кардиоваскуларне болести „ДЕДИЊЕ“

  3 Окт 2016

  Овде можете преузети упутства за припрему пацијената за сваку од наведених амбуланти и апарата:

  1.       Амбуланта кардиохирургије

  2.       Амбуланта васкуларне хирургије

  3.       Амбуланта за електрофизиологију

  4.       Амбуланта за фукционалну дијагностику срца-ергометрија

  5.       Амбуланта за хипертензију

  6.       Амбуланта за неинвазивну дијагностику срца - трансезофагеални ЕХО срца

  7.       Амбуланта за неинвазивну дијагностику срца - трансторакални ЕХО срца

  8.       Амбуланта за неуроангиологију

  9.       Амбуланта за срчану инсуфицијенцију

  10.    Амбуланта за урођене срчане мане одраслих

  11.    Амбулнта за инвазивну кардиолошку дијагностику

  12.   Холтер мониторинг ЕКГ

  13.   Холтер мониторинг ТА

  14.   Конзилијум кардиохирургије - пријем документације

  Клинички центар Србије - Клиника за дигестивну хирургију - I хируршка

  30 Септембар 2016

  На Клиници за дигестивну хирургију - I хируршка обављају се cелективне хируршке интервенције из области хиругије желуца и дуоденума, хирургије јетре, жучне кесе и жучних путева, хиругије панкреаса и слезине, танких црева, колона и ректума, хирургије кила предњег трбушног зида и хијаталних кила, те лапароскопске операције жучне кесе, хијаталне херније, баријатријске процедуре (гастриц бандаге), спленектомије, операције ингвиналних кила, ресекције дебелог црева.

  При доласку на преглед код лекара специјалисте у Поликлиничко одељење Клинике за дигестивну хирургију – I хируршка неопходно је да пацијент са собом понесе следећу медицинску документацију:

  -    Релевантне лабораторијске анализе које се користе у испитивању дигестивног тракта зависно од обољења
  -    Туморски маркери према потреби зависно од обољења
  -    Стандардни рендгенски снимци према потерби зависно од обољења
  -    ЕХО абдомена
  -    ЦТ преглед према потреби зависно од обољења
  -    НМР  према потреби зависно од обољења
  -    Налаз ендоскопије према потреби зависно од обољења

  1.Заказивање прегледа вршиће се само од стране изабраног лекара на примарном нивоу здравствене заштите у складу са одлуком Министарства здравља
  2.Сви лекари специјалисти Клинике за дигестивну хирургију – I хируршке баве се решавањем општих хируршких проблема, а у циљу лакшег заказивања прегледа, у прилогу овог обавештења налази се и списак лекара и њихових ужих области којима се уобичајено     баве.
  3.Приликом давања упута без термина, треба водити рачуна да ли постоје отворени термини за заказивање како на Клиници за дигестивну хирургију – I хируршка КЦС тако и удругим здравственим установама и њих користити за издавање регуларних упута. Заказивање не важи за пацијенте који нису осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање и странце, односно за пацијенте који плаћају здравствене прегледе.

  Молимо Вас да погледате списак лекара!

  ИЗИС се пушта у рад у регион Нови Сад

  13 Јун 2016

  Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) у регионима који гравитирају ка Клиничком центру Војводине званично се пушта у рад 25.05.2016.

  До 30.05.2016.године сваки лекар има обавезу да се пријави на ИЗИС и да креира распоред рада у амбуланти за месец јуни. Након креирања распореда рада термини су доступни за заказивање пацијентима.

  Званични почетак система за пацијенте је 31.05.2016 године, од када унос података о сваком извршеном прегледу постаје обавеза, укључујући функционалности  заказивања, упућивања и преписивања лекова од стране лекара на свим нивоима здравствених установа.

  ИЗИС се пушта у рад у регион Београд

  18 Мај 2016

  Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) у регионима који гравитирају ка Клиничком центру Србије званично се пушта у рад 09.05.2016.

  До 17.05.2016.године сваки лекар има обавезу да се пријави на ИЗИС и да креира распоред рада у амбуланти за месец мај и јуни. Након креирања распореда рада термини су доступни за заказивање пацијентима.

  Званични почетак система за пацијенте је 18.05.2016 године, од када унос података о сваком извршеном прегледу постаје обавеза, укључујући функционалности  заказивања, упућивања и преписивања лекова од стране лекара на свим нивоима здравствених установа.

  ИЗИС се пушта у рад у регион Крагујевац

  15 Апр 2016

  Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) у регионима који гравитирају ка Клиничком центру Крагујевац званично се пушта у рад 18.04.2016.

  До 22.04.2016.године сваки лекар има обавезу да се пријави на ИЗИС и да креира распоред рада у амбуланти за месец мај. Након креирања распореда рада термини су доступни за заказивање пацијентима.

  Званични почетак система за пацијенте је 25.04.2016 године, од када унос података о сваком извршеном прегледу постаје обавеза, укључујући функционалности  заказивања, упућивања и преписивања лекова од стране лекара на свим нивоима здравствених установа.

  ИЗИС се пушта у рад

  18 Мар 2016
  Интегрисани здравствени информациони систем (ИЗИС) у регионима који гравитирају ка Клиничком центру Ниш званично се пушта у рад 21.03.2016.
   
  До 25.03.2016.године сваки лекар има обавезу да се пријави на ИЗИС и да креира распоред рада у амбуланти за месец април. Након креирања распореда рада термини су доступни за заказивање пацијентима.
   
  Званични почетак система за пацијенте је 28.03.2016 године, од када унос података о сваком извршеном прегледу постаје обавеза, укључујући функционалности  заказивања, упућивања и преписивања лекова од стране лекара на свим нивоима  здравствених установа.
   
  Специјалисти
  Апарати
  Установе
    x